Horsens Søplads, Ove Jensens Allé 46, 8700 Horsens. Tlf.: 60 12 88 18 (Henrik)

Åbningstid: Mandag - torsdag 06.00 - 16.00 Fredag 06.00-14.30

Produktblade

 BG Horsens 0-4 mm Betonsand kl. P

 BG Horsens 2-8 mm perler kl. P

 BG Horsens 2-14 mm knuste søsten kl. P

 BG Horsens 8-16 mm ærter kl. M

 BG Horsens 8-16 mm ærter kl. P

 BG Horsens 16-32 mm nødder kl. P

 BG Horsens 2-16 Granit skærver kl. E

 BG Horsens 0-32 mm stabilgrus SG II

BG Horsens 0-4 mm bundsikring kv. I

BG Horsens 0-8 mm filtergrus

BG Horsens 1-4 mm issand kl. P

BG Horsens 16-22 mm nødder kl. M

BG Horsens 2-8 mm perler kl. M

 

 Overensstemmelsesattest for fabrikkens egen produktionskontrol

 Certificering

 DoP nr.: Betontilslag 21.5