Afdelinger

Grusgrave

Trehuse grusgrav

Ansvarlig 
Henrik Pedersen

Kontakt
Tlf.: +45 60 12 88 19

Kongensbro Grusgrav

Ansvarlig
Henrik Bille

Kontakt
Tlf: +45 21 62 88 21

Hvalsø Grusgrav

Ansvarlig
Kurt Lund 

Brekke Stenbrudd

Ansvarlig
Michael Nordam

Kontakt
Tlf: +45 60 12 88 25
Tlf: +47 90 62 08 93 
Mail: mn@bgstone.dk 

Horsens Søplads

Ansvarlig
Henrik Aggerholm

Kontakt
Tlf: +45 60 12 88 18

Randers Søplads

Ansvarlig
Thue Bach-Kristensen

Kontakt
Tlf: +45 20 84 41 87
Mail: tk@bgstone.dk

Skibe

Shipping 

Ansvarlig
Thue Bach-Kristensen

Kontakt
Tlf: +45 20 84 41 87
Mail: tk@bgstone.dk

Bal Bulk 

Ansvarlig
Kaptajn

Doris K

Ansvarlig
Kaptajn

Kronos

Ansvarlig
Kaptajn

Mary

Ansvarlig
Brian Sønderby