Kvalitet og certificeringer

Kvalitet og certificeringer:

Alle tilslagsprodukter analyseres på eget laboratorium, der ligesom kvalitetsstyringssystemet er 3. parts overvåget. Således sikres at solgte tilslagsmaterialer er af høj ensartet kvalitet. Den løbende fokus på kvalitet sikrer en høj renhed og ensartethed i produkterne som deklareres i henhold til de EU harmoniserede standarder. Produktionen af tilslag til beton overvåges og certificeres af NORDCERT.

For faldunderlag måles den kritiske faldhøjde (HIC-værdien) flere gange årligt af DALPIN (Dansk Legepladsinspektion).

Hvis du har spørgsmål angående vores certificeringer eller lignede er du velkommen til at kontakte vores kvalitetschef Regnar Bjerre på telefon: +45 60 12 88 22 eller på mail: regnar.bjerre@bgstone.dk