Medarbejdere

Salg

Kaj Bak

Salg
kaj.bak@bgstone.dk
+45 60 12 88 59

Lise-Lotte Knudsen

Salgssupport og økonomiadministration
llk@bgstone.dk
+45 51 49 02 36

Henriette Christensen

Salgssupport og økonomiadministration
hnc@bgstone.dk
+45 28 99 86 15

Administration

Thue Bach-Kristensen

Direktør
Drift, projekter og shipping
tk@bgstone.dk
+45 20 84 41 87

Palle Buhl Jørgensen

Direktør
Økonomi og administration
pbj@bgstone.dk
+45 28 99 87 00

Henriette Christensen

Salgssupport og økonomiadministration
hnc@bgstone.dk
+45 28 99 86 15

Lise-Lotte Knudsen

Salgssupport og økonomiadministration
llk@bgstone.dk
+45 51 49 02 36

Drift af pladser og skibe

Thue Bach-Kristensen

Direktør
Drift, projekter og shipping
tk@bgstone.dk
+45 20 84 41 87

Kurt Lund

Michael Nordam

Henrik Pedersen

Ansvarlig for Trehuse Grusgrav
+45 60 12 88 19

Henrik Bilde-Sørensen

Ansvarlig for Ragners Grusgrav
+45 21 62 88 21

Henrik Aggerholm

Ansvarlig for Horsens Søplads
+45 60 12 88 18

Jens Skipper

Ansvarlig for vedligehold af skibe
Skipper@bgstone.dk
+45 24 41 43 15

Kristoffer Kim Nielsen

Kvalitet og laboratorie

Regnar Bjerre

Laboratorie- og kvalitetschef
regnar.bjerre@bgstone.dk
+45 60 12 88 22

Økonomi

Palle Buhl-Jørgensen

Direktør
Økonomi og administration
pbj@bgstone.dk
+45 28 99 87 00

Henriette Christensen

Salgssupport og økonomiadministration
hnc@bgstone.dk
+45 28 99 86 15

Lise-Lotte Knudsen

Salgssupport og økonomiadministration
llk@bgstone.dk
+45 51 49 02 36